korczew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Korczew korczew.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Sprawy związane z ewidencją działalności gospodarczej- pokój nr 6

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:21:37.

Zobacz:
 Dowody osobiste .  Ewidencja ludności .  Rejestr wyborców .  Oświata (stypendia, dowozy) .  Ewidencja działalności gospodarczej .  Koncesje alkoholowe .  Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne .  gospodarka rolna, weterynaria .  Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), odbiór odpadów, oświetlenie uliczne .  Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie .  Drogownictwo .  Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego .  Melioracja, Gminna Spółka Wodna .  Podatki i opłaty lokalne .  Urząd Stanu Cywilnego . 
Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:21:37
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska
  Biuletyn Informacji Publicznej - korczew.bip.gmina.pl