INFORMACJA o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie
INFORMACJA o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie
 
 Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2017-05-26 11:50:20 | Data modyfikacji: 2017-05-26 11:53:08.
 
 Zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Korczewie oraz wyznaczenia przewodniczącego komisji konkursowej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2017-06-20 12:00:10 | Data modyfikacji: 2017-06-20 12:01:46.
Data wprowadzenia: 2017-06-20 12:00:10
Data modyfikacji: 2017-06-20 12:01:46
Autor: Elżbieta Głozak
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ks. Brzóski 20a
08-108 Korczew
Kierownik Jednostki
mgr inż. Sławomir Wasilczuk
Kontakt:
Tel: (+48 25) 631-20-22, 631-20-23
Fax: (25) 631-20-89
e-mail: korczew_gmina@wp.pl