L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1ZAPYTANIA OFERTOWE DO 30 000 EURO34366
2Przetargi25979
3Przetargi 201916726
4Przetargi 201611185
5Przetargi 201810673
6WYBORY I REFERENDA9409
7Dane kontaktowe8720
8Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczew7992
9Wykaz telefonów7843
10Podstawowe Dane Jednostki7539
11Załatwianie spraw7411
12Oświadczenia6913
13Wójt6804
14Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze6587
15Projekty budżetu6450
16Rada Gminy Korczew 2010-20146408
17Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia6387
18Zarządzenia Wójta6366
19Ochrona środowiska6240
20Regulamin organizacyjny6126
21Lokalizacja inwestycji6107
22Gospodarka nieruchomościami6106
23Jednostki organizacyjne6072
24Budżet6053
25Rada Gminy Korczew 2010-20146008
26Skrzynka Podawcza5918
27Jednostki pomocnicze5786
28Statut Gminy5747
29Oświata5742
30Baza Aktów Własnych (BAW)5729
31Rada Gminy Korczew 2018-20235546
32Wyszukiwarka5488
33Stowarzyszenia i związki członkowskie5451
34Instrukcja obsługi5427
35Sprawozdania z wykonania budżetu 5416
36Redakcja Biuletynu5358
37Opinie RIO5335
38Wykaz Sołtysów5331
39Linki5240
40Skrzynka Podawcza 25177
41Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne4937
42Rejestr Instytucji Kultury4904
43Przetargi 20154878
44- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.4542
45Przetargi 20204437
46uchwały Rady Gminy Korczew4406
47Ewidencja ludności4280
48uchwały4193
49Ochrona Danych Osobowych4096
50INFORMACJE O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 20144083
51WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO W 2014 ROKU4009
52- Radni4007
53Gospodarowanie odpadami3986
54Przetarg na drogę w Rudzie3915
55Ogłoszenie o przetargu- Rewitalizacja centrum miejscowości Korczew gm. Korczew3819
56Przetargi 20213789
57Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), odbiór odpadów, oświetlenie uliczne3738
58Inspektor Ochrony Danych Osobowych3672
59protokoły z sesji Rady Gminy3620
60Przetargi 20133597
61oświadczenia majątkowe radnych3574
62WYBORY SAMORZĄDOWE 20183533
63Przetargi 20103435
64Przetargi 20143427
65Koncesje alkoholowe3421
66Wykaz firm świadczących usługi3373
67Sprawozdania finansowe3348
68Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r.3345
69Wybory do Sejmu i do Senatu 25 września 20153295
70Budowa Przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew3287
71Ewidencja działalności gospodarczej3252
72Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczew3242
73Oświata (stypendia, dowozy)3241
74Przetargi 20113230
75WYBORY PREZYDENTA RP ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 10 MAJA 2015 R.3226
76Melioracja, Gminna Spółka Wodna3225
77Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego3175
78Statut sołectw3148
79Ogłoszenie o przetargu na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3"3129
80INFORMACJA DOTYCZĄCA SZACOWANIA SZKÓD SPOWODOWANYCH PRZYMROZKAMI3101
81OGŁOSZENIE DOT. SZACOWANIA SZKÓD3093
82Remont z modernizacją świetlicy wiejskiej w Czaplach Górnych gm.Korczew3074
83Rejestr wyborców3026
84Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"3008
85Przetarg nieograniczony na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3"3004
86WYBORY ŁAWNIKÓW NA KADENCJĘ 2016-20192994
87rewitalizacja centrum miejscowości Korczew 2991
88Andrzej Ciura2984
89protokoły z sesji Rady Gminy Korczew2981
90Ogłoszenie o przetargu na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA" 2980
91Stypendia szkolne2969
92sesja XIX2965
93gospodarka rolna, weterynaria2925
94Imienne wykazy głosowań radnych2920
95Barbara Roszuk2918
96Ogłoszenie o przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy Korczew2906
97Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"2905
98sesja XXIII2902
99Przetarg na drgę w Rudzie2899
100Wyprawka szkolna2890
101Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"2889
102Analiza stanu gospodarki odpadami2881
103PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KORCZEW2875
104Ogłoszenie o przetargu na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy korczew2875
105powoływanie rzeczoznawców w celu szacowania wartości rynkowej zwierząt, produktów i sprzętu2865
106zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Modrnizacja drogi w m. Ruda2853
107Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"2852
108Sylwester Kozłowski2850
109uchwały z sesji Rady Gminy Korczew2842
110sesja XXV2837
111Rok 20182831
112transmisje i nagrania z sesji Rady Gminy Korczew2830
113PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA na lata 2016 – 20202827
114sesja XXIV2815
115Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych2812
116przetarg na wykonanie 'Rewitalizacja centrum miejscowości Korczew gm. Korczew2810
117Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"2804
118Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczew2789
119uchwała obwody glosowania2782
120ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na budowę mikroinstalacji proasumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew2782
121Grzegorz Miezianko2780
122Ogłoszenie o przetargu na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207W na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki2778
123Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych2767
124ogłoszenie o przetargu - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew2766
125zawiadomienia o sesjach2760
126ogłoszenie o przetargu na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"2757
127Ogłoszenie o przetargu na "Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Korczew"2751
128zawiadomienie o rozstrzuygnięciu przetargu2724
129przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Rudzie2723
130sesja XX2723
131Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji2713
132Józef Wasiluk2709
133Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"2708
134Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"2699
135Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 360210W Czaple-Czaple Obrępałki-Szczeglacin2696
136sesja II2695
137Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"2694
138Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu2690
139sesja XVIII2684
140zawiadomienie o wyborze oferty na odbiór i zagospodarowanie odpadów2683
141Zawiadomienie o wyborze oferty - "Przebudowa drogi gminnej nr 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin"2680
142Kalendarz Wyborczy2673
143przetarg Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew2668
144Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korczew2667
145Paweł Kalinowski2663
146ogłoszenie o przetargu - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie, gm Korczew2661
147ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU- rewitalizacja centrum wsi Korczew2659
148sesja IX2656
149sesja XVII2655
150Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na budowę mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Korczew2655
151Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Korczew w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.2648
152Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I"2641
153Przetarg na drogę w Szczeglacinie2640
154Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szeglacinie, gm. Korczew"2636
155Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop"2629
156zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Modernizację drogi gminnej na dz. nr ew.262 w m.Szczeglacin2628
157Waldemar Terlikowski2626
158Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych2619
159Przetag nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"2612
160Andrzej Wasilewski2608
161Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I"2607
162sesja IV2606
163ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZEETARGU remont z modernizacją świetlicy wiejskij w Czaplach Górnych2600
164sesja III2596
165sesja XV2594
166Przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"2594
167Wioletta Leśniczuk2589
168Rok 20192589
169KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO w SIEDLCACH z dnia 17 września 2014 r. w sprawie uzupełnienia składów terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.2589
170PODATKI2585
171uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew2580
172Zdzisław Rutkowski2576
173Informacje o postępowaniach przetargowych rozpoczęte w maju i czerwcu 2013 r.2576
174Andrzej Krasuski2574
175sesja XXII2569
176sesja XXI2568
177GP 271.3.2020 przetarg nieograniczony „Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeglacinie w ramach projektu pn.: „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-sied2568
178PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW2567
179przetarg na budowę mikroinstalacji prosumenckich2566
180sesja VIII2564
181sesja VII2563
182PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW2563
183sesja V2558
184Magdalena Mularzuk2538
185sesja X2537
186Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów kom.2536
187Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop"2535
188zawiadomienie o rozstrzuygnięciu przetargu2535
189protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę dróg gminnych Mogielnica-gr. gm. Repki" 2534
190Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi wewnętrzneh dz.nr ewid.299 w m. Laskowice2533
191ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU-wyposdażenie świetlicy wiejskiej w Drażniewie2528
192sesja VI2527
193sesja XIV2525
194ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu na modernizację ul. Słonecznej w Korczewie2524
195sesja XI2521
196sesja XVI2519
197sesja I2506
198Dostęp dla osób niepełnosprawnych2506
199sesja XII2506
200Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew.2505
201Wincenty Raczyński2502
202ozgłoszenie o zmianie ogłoszenia na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207 na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki2502
203Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" 2496
204sesja XXVII2492
205Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu2490
206zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych na odcinku Mogielnica-gr. gm. Repki2485
207sesja XXXV2480
208GP 271.17.2020 przetarg nieograniczony - "Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka"2477
209sesja XXVI2467
210sesja XIII2461
211Rozstrzygnięcie przetargu na drogę w Rudzie2456
212Lubomir Hajko2450
213Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew"2449
214Zawiadomienie o wyborze oferty na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew"2440
215stanowiska Rady Gminy2436
216imienne wykazy głosowań z sesji2429
217Przetarg nieograniczony: "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew"2428
218Tadeusz Zbigniew Piórko2415
219Przetarg na przebudowę ul. Słonecznej2415
220Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu "Przebudowa drogi wewnętrznej dz.nr ew.299 w m.Laskowice2414
221protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę drogi gminnej 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin"2412
222Przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"2411
223zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA"2408
224Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"2397
225sesja XXXI2382
226Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"2380
227Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3" 2347
228sesja XXXIII2344
229sesja XXVIII2342
230Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew-etap I"2336
231sesja XXXVII2322
232sesja XXX2321
233Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew"2289
234sesja XXXII2280
235sesja XL2274
236Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew" 2250
237protokoły z sesji2247
238Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady2231
239Przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie"2227
240Przetarg nieograniczony "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew"2227
241sesja XXIX2222
242sesja XXXVI2206
243sesja XXXIV2194
244sesja XXXIX2188
245sesja XXXVIII2184
246uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew2147
247Decyzje2122
248GP 271.09.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BUDOWA GARAŻU DWUSTANOWISKOWEGO NA SAMOCHODY POŻARNICZE - OSP KORCZEW, etap I2115
249GP 271.05.2019 przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew"2098
250GP 271.06.2019 przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Laskowice - etap II"2095
251WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO2087
252uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew2087
253GP 271.08.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew"2081
254uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew2076
255GP 271.02.2019 Przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie"2045
256GP 271.04.2019 Przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie"2038
257imienny wykaz głosowań z I sesji Rady Gminy w dniu 22.11.2018 r.2027
258Pogotowie przeciwpowodziowe 20192010
259WYBORY PARLAMENTARNE ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 13 PAŹDZIERNIKA 20192001
260GP 271.03.2019 Przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie"2001
261GP 271.12.2019 Przetag nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap II"1985
262imienny wykaz głosowań z II sesji Rady Gminy w dniu 26.11.20181977
263Rok 20201977
264GP 271.10.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew"1956
265Postanowienia1954
266Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew"1941
267imienny wykaz głosowań z III sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r.1935
268imienny wykaz głosowań z IV sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018 r.1907
269Wybory ławników na kadencję 2020-20231879
270INFORMACJE O DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI1877
271uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew1869
272uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew1867
273Urząd Gminy Korczew1866
274Wybory uzupełniające do Rady Gminy Korczew w kadencji 2018-20231862
275uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew1849
276Imienne wykazy głosowań z V sesji Rady Gminy w dniu 28.02.20191849
277Zespół Placówek Oświatowych1799
278GP 271.13.2019 "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew1798
279RAPORTY O STANIE GMINY1795
280GP 271.11.2019 Przetarg nieograniczony "UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO"1777
281uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew1770
282uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew1763
283Imienny wykaz głosowań z VII sesji Rady Gminy z dnia 29.03.20191756
284Imienny wykaz głosowań z VI sesji Rady Gminy w dniu 29.03.20191732
285uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew1719
286Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r. i ponowne głosowanie 12 lipca 2020 r.1704
287za 2018 rok1704
288GP 271.6.2020 przetarg nieograniczony "Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeglacinie w ramach prjektu pn.: "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedlecki1703
289Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.1693
290GP 271.13.2020 Przetarg nieograniczony "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary"1682
291Imienny wykaz głosowań z X sesji Rady Gminy w dniu 17.09.20191682
292wydobywanie kopalin1675
293imienny wykaz głosowań z IX sesji Rady Gminy z dnia 26.07.20191670
294PROGRAMY1670
295Imienny wykaz głosowań z VIII sesji Rady Gminy z dnia 14.06.20191665
296za 2018 rok1646
297Imienny wykaz głosowań z XI sesji Rady Gminy w dniu 22.10.20191645
298uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew1632
299uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew1614
300GP 271.1.2020 przetarg nieograniczony na "Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeglacinie w ramach projektu pn.: "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedl1605
301Imienny wykaz głosowań z XII sesji Rady Gminy w dniu 20.11.20191590
302uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew1583
303GP 271.4.2020 przetarg nieograniczony - "Przebudowa ul. Przemysłowej w m. Korczew"1579
304uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew1579
305Imienny wykaz głosowań z XIII sesji Rady Gminy w dniu 03.12.20191567
306GP 271.5.2020 - przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Góry"1551
307uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew1533
308GP 271.12.2020 - Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary"1531
309GP 271.2.2020 przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Góry"1511
310uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew1495
311GP 271.7.2020 Przetarg nieograniczony: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary"1456
312GP 271.10.2020 - Prztarg nieograniczony na "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary"1437
313Imienny wykaz głosowań z XIV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.20191433
314GP 271.15.2020 przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap II"1430
315Imienny wykaz głosowań z XVII sesji Rady Gminy w dniu 28.05.20201419
316Imienny wykaz głosowań z XV sesji Rady Gminy w dniu 11.02.20201413
317uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew1407
318GP 271.11.2020 przetarg nieograniczony: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary"1406
319Imienny wykaz głosowań z XVI sesji Rady Gminy w dniu 06.03.20201396
320POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE 20211371
321GP 271.8.2020 Przetarg nieograniczony: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary"1343
322RAPORT O STANIE GMINY KORCZEW ZA 2019 ROK1341
323GP 271.14.2020 Przetarg nierograniczony na "Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeglacinie"1338
324GP 271.9.2020 Przetarg nieograniczony - UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO1291
325GP 271.16.2020 przetarg nieograniczony "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew"1262
326uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew1253
327Rok 20211245
328uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew1229
329Imienny wykaz głosowań z XIX sesji Rady Gminy w dniu 21.09.20201194
330GP 271.2.2021 "Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew"1167
331Imienny wykaz głosowań z XX sesji Rady Gminy w dniu 30.10.20201157
332Imienny wykaz głosowań z XVIII sesji Rady Gminy w dniu 16.07.20201155
333Imienny wykaz głosowań z XXI sesji Rady Gminy w dniu 20.11.20201150
334GP 271.1.2021 "Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka"1132
335uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew1114
336uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew1098
337uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew1093
338GP 271.5.2021 "Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew"1050
339GP 271.4.2021 "Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka"1038
340GP 271.3.2021 "Przebudowa drogi gminnej nr 360216W w m. Ruda"954
341uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew900
342GP 271.6.2021 "Remont sali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie"897
343Imienny wykaz głosowań z XXVII sesji Rady Gminy w dniu 24.05.2021 r.883
344Imienny wykaz głosowań z XXXI sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2021 r.882
345Imienny wykaz głosowań z XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2021 r.880
346Imienny wykaz głosowań z XXV sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2021 r.879
347Imienny wykaz głosowań z XXIII sesji Rady Gminy w dniu 1.02.2021 r.865
348Imienny wykaz głosowań z XXIX sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2021 r.862
349GP 271.8.2021 "Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka"861
350GP 271.7.2021 "Zagospodarowanie terenów zieleni w m. Korczew"856
351Imienny wykaz głosowań z XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2021 r.853
352Imienny wykaz głosowań z XXII sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r.838
353GP 271.9.2021 "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew"833
354Imienny wykaz głosowań z XXIV sesji Rady Gminy w dniu 1.03.2021 r.828
355Imienny wykaz głosowań z XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021 r.810
356uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew789
357Imienny wykaz głosowań z XXX sesji Rady Gminy w dniu 23.09.2021 r.786
358RAPORT O STANIE GMINY KORCZEW ZA 2020 ROK784
359uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew770
360uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew766
361uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew759
362uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew753
363Imienny wykaz głosowań z XXXII sesji Rady Gminy w dniu 15.12.2021 r.738
364uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew735
365uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew729
366uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew718