korczew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Korczew korczew.pl
Ochrona środowiska strona główna 
 W N I O S E K o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 11:44:01 | Data modyfikacji: 2015-04-08 15:21:59.
ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zadania pn.:
„Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających
azbest z terenu gminy Korczew”.

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU

 TREŚĆ ZAPYTANIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Katarzyna Borzym-Romanow | Data wprowadzenia: 2016-04-06 09:00:45.
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA NA LATA 2016-2020

obwieszczenie o przyjęciu planu ochrony środowiska

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KORCZEW na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2024

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

PODSUMOWANIE

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2016-07-14 11:38:04 | Data modyfikacji: 2016-07-14 11:47:55.
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Korczew na lata 2021-2024 z perspektywą do roku
2028

TREŚĆ OGŁOSZENIA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KORCZEW NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-03-17 13:34:29.

Zobacz:
 Gospodarowanie odpadami .  PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA na lata 2016 – 2020 .  wydobywanie kopalin . 
Data wprowadzenia: 2021-03-17 13:34:29
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska
  Biuletyn Informacji Publicznej - korczew.bip.gmina.pl