korczew.bip.gmina.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Urzędu Gminy Korczew korczew.pl
Załatwianie spraw strona główna 

Zobacz:
   Dowody osobiste
   Ewidencja ludności
   Rejestr wyborców
   Oświata (stypendia, dowozy)
   Ewidencja działalności gospodarczej
   Koncesje alkoholowe
   Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne
   gospodarka rolna, weterynaria
   Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), odbiór odpadów, oświetlenie uliczne
   Kanalizacja sanitarna, wodociągi wiejskie
   Drogownictwo
   Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego
   Melioracja, Gminna Spółka Wodna
   Podatki i opłaty lokalne
   Urząd Stanu Cywilnego
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - korczew.bip.gmina.pl